Privacy Policy

Privacy Policy bij Stichting Nordic Walking Nederland

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in (Algemene Verordening Gegevensbescherming); een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Binnen de Europese Unie zijn nu nog 28 verschillende privacywetten van kracht, die voortkomen uit de Europese privacyrichtlijn van 1995. Al deze wetten vervallen als op 25 mei 2018 de AVG echt ingaat. Vanaf die datum geldt er één privacywet voor de hele Europese Unie. Een nieuwe wet die past bij de gedigitaliseerde samenleving van nu. Internationaal wordt de AVG, General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.
Ook Stichting Nordic Walking Nederland heeft hiermee te maken en is het proces om dit te implementeren gestart en ook u krijgt hiermee binnenkort te maken.

Privacyverklaring
Stichting Nordic Walking Nederland, gevestigd aan de Herculesstraat 14 1973 VP IJmuiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Marco Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Nordic Walking Nederland en hij is te bereiken via info@snwn.nl of telefonisch 023-5391714

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Nordic Walking Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snwn.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Nordic Walking Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Nordic Walking Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren en of de diensten aan te kunnen bieden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Financiële gegevens, betalingen/ facturen e.d. maximaal 7 jaar, volgens de wettelijke regelgeving
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Nordic Walking Nederland niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard, indien er geen overeenkomst voor dienstverlening meer is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen met derden.
Stichting Nordic Walking Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@snwn.nl
Stichting Nordic Walking Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Nordic Walking Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Nordic Walking Nederland www.nordicwalking.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Nordic Walking Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons secretariaat via info@snwn.nl of telefonisch 023-5391714.