Nieuwsberichten >> Laatste nieuws

Nordic Walking & Pijn:

Nordic Walking & Pijn:

Nek-schouder en rugklachten kunt u verlichten door Nordic walking.
Door het lopen met de speciaal ontwikkelde poles treedt er in de nek-schouderregio ontspanning op. Het geeft meer stabiliteit in de wervelkolom en is daardoor ook ideaal voor mensen met rugklachten.

Statistieken bevestigen dat vier op vijf volwassenen één of meer keren in zijn leven rugklachten heeft. Ongeveer éénderde van hen heeft maandenlang rugpijn. Eén op de tien in deze groep komt de rest van zijn leven niet meer van de rugpijn af.
Rugpijn is wijdverspreid in de industrielanden. Het is wel een feit dat de ruggengraat een zwakke plek van de staande mens is, omdat de lendenwervels het hele gewicht van hoofd, armen, schouders en borstkas op het bekken overbrengen. Toch kan rugpijn vermeden worden. Er zijn namelijk enkel factoren die rugpijn in de hand werken:

  • Tekort aan beweging
  • Overgewicht
  • Langdurig zitten
  • Een algemeen ongunstige lichaamshouding
  • Vaak zware voorwerpen tillen
  • Verkeerde voeding
  • Te veel stress

Vooral het tekort aan beweging speelt een belangrijke rol bij rugpijn. Als onze spieren niet regelmatig worden bewogen en versterkt, verschrompelen ze. We kunnen ervan uitgaan dat ongeveer 80 procent van alle gevallen van rugpijn tot gebrek aan beweging te herleiden is.

Zoals reeds vermeld zijn vaak ongelijkmatig ontwikkelde of te weinig gebruikte spieren, zoals slappe buikspieren, verantwoordelijk voor vele gevallen van rugpijn. Evenzeer verantwoordelijk zijn spieren die vanwege een verkeerde houding gewijzigd zijn, waardoor de natuurlijke kromming van de ruggengraat een blijvende verkeerde houding kan krijgen. Vaak is de pijn echter ook afhankelijk van de toestand van de tussenwervelschijven. Deze spelen namelijk een belangrijke rol in het goed functioneren van de ruggengraat.
De tussenwervelschijven hebben de functie van schokdemper tussen de wervels, zodat ze niet direct op elkaar liggen en niet rechtstreeks blootgesteld worden aan de grote krachten die op de rug uitgeoefend worden. Lichaamsgewicht, draaglasten, bewegingen en schokken tegen de ruggengraat worden door de tussenwervelschijven steeds gelijkmatig verdeeld over de tussenliggende wervels. De tussenwervelschijven bestaan uit een ring van elastisch weefsel en een zachte, geleiachtige kern, die bij bewegingen gemakkelijk heen en weer glijdt. Deze geleikern werkt als kogelgewricht. Bij buigingen naar voren of achteren of bij zijdelingse kantelbewegingen wijkt de geleimassa uit naar de uitgerekte kant en draagt zo de drukbelasting over op de vaste ring. In tegenstelling tot de goed doorbloede wervels en spieren bevatten de tussenwervelschijven bij volwassenen geen voedende bloedvaten meer. Daarom worden ze door de naburige wervels en het kraakbeen voorzien van vocht met voedingsstoffen. Net als een spons nemen de tussenwervelschijven het vocht op als ze ontlast worden, dus vooral tijdens het liggen. Als ze door druk worden belast, geven ze het vocht geleidelijk weer af en worden ze kleiner. Dat is vooral het geval bij urenlang zitten of bij het dragen van zware lasten. Bij Nordic Walking neemt de ruggengraat de ideale houding voor de uitwisseling van stoffen in. Spieren en wervels zijn voortdurend in beweging, zodat de tussenwervelschijven door de constante wisseling van belasting en ontlasting goed van vocht kunnen worden voorzien.
Naast goed functionerende tussenwervelschijven zijn, zoals we als hebben gezien, ook sterke spieren onmisbaar voor een gezonde rug. Bij Nordic Walking worden door het gebruik van de poles juist die spiergroepen versterkt die bij de meeste mensen verzwakt zijn en daardoor tot pijn kunnen leiden. Daartoe behoren de spieren van rug, schouders, nek en borst. Omdat spanningen in de nek een belangrijke oorzaak van hoofdpijn en slaapstoornissen zijn, zijn deze klachten vaak te vermijden door deze spiergroepen te versterken.
Een onderzoek van de Polytechnische Faculteit van Gezondheidszorg in Helsinki uit 1999 bevestigt het positieve effect van Nordic Walking op de rug-, schouder- en nekspieren. Deelnemers aan het onderzoek waren beambten die voornamelijk achter de computer zaten en vanwege diverse fouten in hun houding last van pijn in hun schouders en nek hadden. Ze hadden ook problemen met hun ruggengraat. Het onderzoek toonde aan dat de pijn in de schouders en het gebied van de nek bij bijna alle deelnemers volledig verdween en dat de beweeglijkheid van de ruggengraat duidelijk veranderde.
Andere wetenschappelijke onderzoeken aan de Universiteit van Wisconsin bevestigen eveneens de positieve effecten op de spieren. De deelnemers aan dit onderzoek deden twaalf weken lang regelmatig aan Nordic Walking. Na afronding van het onderzoek bleek dat de rompspieren ongeveer 37 procent sterker waren geworden, terwijl gewoon sportief wandelen niet verder komt dan 13 procent.

Men kan dus stellen dat Nordic Walking verlichting geeft bij klachten in de nek/schouderregio wanneer deze berusten op hypertonie van de spieren. Ook klachten die zich bevinden in het borstgedeelte van de wervelkolom verminderen tijdens Nordic Walking. Deze klachtenvermindering ontstaat door een toename van het spierkrachtuithoudingsvermogen in de bovenste ledematen en rug door het gebruik van de armen tijdens Nordic Walking. Hierdoor ontstaat er een betere spierfunctie waardoor in het dagelijkse leven de belasting op eerder genoemde spiergroepen beter verdragen kan worden.

In Finland is een onderzoek gedaan naar de effecten van Nordic Walking. De onderzoeksgroep bestond uit 55 vrouwen met een administratieve functie en een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Er is volgens een gerandomiseerde methode gewerkt. De groep is in tweeën gedeeld waarbij de ene groep wandelde en de andere groep aan Nordic Walking deed. Alle onderzochte personen hadden verschillende klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat waarbij hypertonie in de nek/schouderregio centraal stonden. De training Nordic Walking bestond uit 3x per week gedurende een periode van 12 weken, met een wandelsnelheid van 65 tot 75% van de bij de leeftijd passende maximale hartslag. De duur van de trainingssessie werd geleidelijk vergroot van 30 naar 60 minuten, met een gemiddelde van 45 minuten. 48 vrouwen hebben het onderzoek volbracht. De UKK 2-km wandeltest is twee maal gebruikt om de voorspelde VO2max te bepalen en te beoordelen of er na 12 weken sprake was van een vergroting van de VO2max, wat te verwachten was. Tussen beide groepen was er op het vlak van VO2max geen significant verschil meetbaar. Bij de Nordic Walking groep was het aantal mensen wat klaagde over klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat in de nek/schouderregio wel significant verminderd.
Voor mensen die een beperkte bewegelijkheid hebben in de thoracale wervelkolom, geeft Nordic Walking een juiste lichte rotatiebeweging aan de wervelkolom.
(Antilla et al. Project work in physiotherapy, Helsinki, zomer 1999.)

Tijdens een ander onderzoek werden 16 kantoorwerknemers van 50 jaar Nordic Walking aangeleerd en er was een controle groep van 15 kantoorwerknemers van 44 jaar. Zowel de vrouwen als mannen hadden nog geen voorgaande ervaring met Nordic Walking.
De Nordic Walking groep oefende 10 weken lang 2 keer per week gedurende 60 minuten. De vraag die gesteld werd, de vergelijking van de symptomen van nek- en schouderpijn en nek- en schouderstijfheid zowel overdag als ’s nachts.
De conclusie was dat regelmatig Nordic Walken de schouder- en nekpijn verminderd tijdens het dagelijkse leven.
(Karvonen et al. Degree programme of Physiotherapy, thesis, 2000. Mikkeli Polytechnic, Finland.)

Bron: users.telenet.be

https://www.inwa-nordicwalking.com/nordic-walking-arthritis/

https://www.inwa-nordicwalking.com/nordic-walking-pain/

Nordic Walking kan rug- nek- heup- en kniepijn verminderen