Nieuwsberichten >> Laatste nieuws

Nordic Walking & hartfalen

Nordic Walking en hartfalen:

Er is een verband gebleken tussen beweging en hart- en vaatziekten. Constante lichamelijke activiteit heeft een preventief effect tegen die ziekten. Daarmee is vooral het risico van een coronaire hartziekte te beïnvloeden. De positieve invloed van lichamelijke activiteit is te herleiden tot een effectievere werking van de hart en bloedvaten. De positieve effecten van Nordic Walking bewijzen dat.
Door de actieve inzet van de ademhalingspieren, die bij Nordic Walking intensiever worden gebruikt, wordt de zuurstofvoorziening van het hele organisme verbeterd. De opname van zuurstof is door het gebruik van de poles zelfs tot wel 46 procent hoger dan bij gewoon wandelen. Als u regelmatig aan Nordic Walking doet, zal het lichaam zich aan de nieuwe situatie aanpassen met verhoogd bloedvolume. Uw hart wordt groter en sterker en pompt meer bloed naar de organen. De stromingseigenschappen van het bloed worden beter, het kan gemakkelijker door de aderen stromen en de kans op het ontstaan van een bloedprop wordt kleiner.
Onderzoekingen hebben aangetoond dat bij regelmatige beweging meer rode bloedkleurstof (hemoglobine) wordt gevormd, die de zuurstof in de longen opneemt en naar de cellen transporteert. Met de toename van hemoglobine worden de doorbloeding van en de zuurstoftoevoer naar het hart zelf en het hele lichaam verbeterd. Door de diepere ademhaling krijgen de longen meer zuurstof en wordt hun capaciteit groter. De ademhaling wordt effectiever, bij inspanningen stijgt de ademhalingsfrequentie dus minder.
Niet alleen het hart en de longen worden beter van zuurstof voorzien, ook de hersenen, en wel met zo’n 25 procent. Wie regelmatig aan duursport doet, voelt zich daardoor wakkerder, geconcentreerder en tot meer prestaties in staat, en dat alles onafhankelijk van de leeftijd. Want ook in latere levensfasen verbetert Nordic Walking het geheugen, het leervermogen en de creativiteit.
Nordic Walking is een geschikte sport ter verlaging van hoge bloeddruk omdat het zich in de eerste plaats op het persoonlijke prestatieprofiel richt en geen plotselinge hoge prestaties vergt. Bij te hoge bloeddruk is het zeer belangrijk niet aan een sport te doen waarbij de druk opeens omhooggaat, zoals bij gewichtheffen of duiken. Hebt u een hoge bloeddruk, dan moet u er bij Nordic Walking dus op letten dat u altijd in het aërobe gebied blijft en uw lichaam langzaam opwarmt. Daarmee is een langdurige daling van de bloeddruk gewaarborgd.

Nordic Walking blijkt zeer geschikt te zijn voor hartpatiënten om hun lichamelijke fitheid en uithoudingsvermogen te verbeteren/trainen. Dit omdat het gebruik van de poles een optimaal trainingseffect geeft, het bovenlichaam werkt actief mee tijdens het trainen.
Belangrijk is dat de wervelkolom zich meer moet strekken, bij hartpatiënten is vaak de bewegelijkheid van de borstkas en bovenrug verminderd en bij activiteiten in en rond het huis, worden vaak klachten in dit gebied ervaren. Als er tijdens het Nordic Walken pijnklachten ontstaan is het raadzaam deze te bespreken met een arts en na te gaan of deze als hartklachten herkenbaar zijn.
Zoals eerder vermeld is een warming up voor deze groep mensen zeer belangrijk en ook het herhalen van de oefeningen thuis is noodzakelijk om de bewegelijkheid te vergroten zodat een negatieve ervaring (optreden van pijnklachten die niet cardiaal zijn) kan worden voorkomen.

Bovenstaande feiten werden onderzocht tijdens een onderzoek waarbij de fysieke inspanning tijdens Nordic Walking onderzocht is bij hartpatiënten tijdens hun hartrevalidatie periode. De onderzoeksgroep bestond uit 14 mannen ( met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar) die revaliderende waren in verband met een bypass operatie of een doorgemaakt hartinfarct.
Voor dit onderzoek moesten zij 2×8 minuten op een loopband wandelen, met een comfortabele wandelsnelheid (gemiddeld 5.8 km/uur ). Eénmaal normaal wandelend en de 2e maal wandelend met poles die 500gr wogen. Tegenwoordig wegen de poles nog maar 166 gr.

Bij Nordic Walking was de gemiddelde hartslag 78% van de individuele maximale hartslag terwijl bij normaal wandelen het percentage op 68% lag. Dus een stijging met 10%.
Tijdens Nordic Walking steeg het gemiddelde energiegebruik bijna met 21%. Er ontstond wel een lichte bloeddrukstijging in vergelijking met normaal wandelen.
Men vermoedt dat het zeer stevig vasthouden van de poles, een verhoging van de bloeddruk teweeg kan brengen, als gevolg van de toegenomen perifere weefseldruk, wat niet wenselijk is bij het trainen van hartpatiënten.
Tijdens de inspanningen werden er geen serieuze ritmestoornissen geconstateerd.
De onderzoekers concludeerden dat Nordic Walking een veilige vorm van revalidatie is voor hartpatiënten. In tegenstelling tot de gebruikte poles tijdens dit onderzoek, heeft de door Exel en andere fabrikanten ontwikkelde Nordic Walking pole een speciaal ontworpen handvat. Hierdoor kan er na de afzet een ontspannend moment komen voor de hand en arm, zonder dat het ritme van de armbeweging wordt verstoord. Hierdoor treedt er in het perifere weefsel een ontspanning op waardoor de kans op stijgen van bloeddruk wordt voorkomen.

(Patrick R. Walter, MS, John P.Porcari, PhD, Glenn Brice, PhD, and Larry Terry, PhD, Acute responses to using walking poles in patiënts with coronary artery diseases, , J Cardiopulmonary Rehabil, 20 july 1996, volume 16, Number4, p. 245-250.)

Indien de persoon toch pijnklachten heeft op de borst, kortademigheid, benauwdheid bij inspanning of hartritme-stoornissen, kan dat duiden op onvoldoende functie van de hartspier en dient hij/zij contact op te nemen met de huisarts alvorens te gaan trainen.
Ook wanneer men bekend is met hartklachten (bijv. na een hartinfarct of hartoperatie) dient er eerst contact opgenomen te worden met de huisarts alvorens te gaan trainen. Het is belangrijk aan de arts te vragen of er beperkingen zijn wat betreft inspanningen.

Bron: users.telenet.be