Nieuwsberichten >> Laatste nieuws

Nordic Walking & Borstkanker

Nordic Walking & Borstkanker:

Tijdens de nabehandeling van borstkanker, kan Nordic Walking zeker een belangrijke meerwaarde zijn.

Tussen 2009 en 2012 onderzocht het “Leids Universitair Medisch Centrum” de toegevoegde waarde van Nordic Walking (NW) in de nabehandeling van borstkanker. De aanleiding voor dit onderzoek was tweeledig: enerzijds wilde men de fysieke effecten van NW onderzoeken en anderzijds werd de ervaren sociale steun door middel van het aangeboden lotgenoten contact in kaart gebracht. De effecten op fysiek vlak waren een duidelijke toename van de ervaren levenskracht (men voelde zich vitaler) en een afname in ervaren beperkingen binnen het dagelijkse leven. Een half jaar na start van de NW training werd een sterke daling van schouderpijn en beperkingen in het schoudergewricht gemeten. Het gerealiseerde lotgenoten contact bracht de deelnemers veel onderlinge steun en (h)erkenning.

Na een borstkanker operatie kan er oedeem ontstaan in de bovenste ledemaat. Soms zelfs maanden tot jaren na de operatie. Fysieke oefeningen zou deze oedeemvorming kunnen tegengaan. Wandelen is een veel toepaste fysieke activiteit met een scala aan gezondheids voordelen, ook na borstkanker. Nordic Walking heeft meer op het oedeem in de arm dan wandelen. Bij Nordic Walking is er immers een alternerend aanspannen van de hand- en onderarm musculatuur waardoor de lymfatische- en bloedcirculatie toeneemt. Om de deelnemers snel de juiste techniek van het alternerend aanspannen aan te leren is het verstandig om bij een gecertificeerde INWA instructeur les te nemen.