Privacy policy

Stichting Nordic Walking Nederland – INWA Nederland tracht de informatie op haar website zo actueel, volledig en nauwkeurig samen te stellen. Stichting Nordic Walking Nederland – INWA Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van mogelijke fouten en/of tekortkomingen in de informatie in haar website of welke het gevolg is van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.