Nieuwsberichten >> Drenthe & Friesland & Groningen & Nieuws algemeen

Deelnemen aan Nordic Walking voor Parkinsonpatiënten kan nu op meerdere plaatsen in Friesland.

INWA Instructeur Edith Wennink heeft een samenwerking opgezet met de Stichting Parkinson in Beweging en wandelt wekelijks met haar ondersteunende Activity Leaders met Parkinson patiënten.

Nordic Walking zorgt ervoor dat de conditie en stabiliteit verbetert bij Parkinsonpatienten. De poles bieden stabiliteit waardoor het wandelen makkelijker wordt en waardoor de conditie weer verbetert.

Inmiddels is Edith Wennink van Gezond en Fit, op meerdere plaatsen in Friesland actief met deze patiëntengroep en wordt met name ervaren dat Nordic Walking een zeer prettige beweegvorm is voor deze patiëntengroep.
De cliënten lopen in gemengde groepen waardoor ook het sociale aspect vergroot wordt en het accent voor de patient niet expliciet op Parkinson ligt. Wel worden zij nauwlettend begeleid om hun veiligheid te waarborgen.

Op 7 november jl., heeft er door Stichting Nordic Walking Nederland weer een instructeursbijscholing plaatsgevonden voor het begeleiden van Parkinsonpatienten. De begeleiders van deze groepen zijn dus weer up to date en u kunt veilig aansluiten!
Nooit gedaan? Probeer een proefles en ervaar wat Nordic Walking doet!

Wilt u meer weten over Nordic Walking als Parkinson patient of bent u fysiotherapeut en wilt u dit unieke concept ook aanbieden via uw praktijk?
Neem dan een kijkje op https://www.parkinsoninbeweging.nl/nordic-walking of neem contact op met INWA Instructeur Edith Wennink via Telefoon: 06 4142 3135, mail: info@gezondenfit.net of Website: www.gezondenfit.net

Als fysiotherapiepraktijk kunt u ons ondersteunen in de uitbreiding van het aantal plaatsen in Friesland om nog meer mensen met Parkinson te laten wandelen middels Nordic Walking!