Nieuwsberichten >> Nieuws algemeen

Initiatiefnemer van Nordic Walking “in the picture” :

Geschiedenis van Nordic Walking in Nederland

In 1997 maakte (sport) fysiotherapeut Marco Maas, in Finland kennis met Nordic Walking. Op dat moment wist hij zeker dat deze outdoor sport een succes kon en moest worden in Nederland. Al vanaf 1993 was hij in de ban van wandelen als middel om fitheid te verbeteren. Het prille begin werd gevormd door zijn scholing tot testleider in het afnemen van de UKK 2-km wandeltest op het Finse Urho Kaleva Kekkonen (UKK) instituut.


Het bleef niet bij het meten van de conditie door middel van deze laagdrempelige wandeltest. Na het ontvangen van de wandeltestresultaten, gaf hij zijn klanten een wandeladvies en startte hij met het opzetten van wandel trainingsgroepen. Op het tweede congres van “Nederland in Beweging” in 1996, presenteerde hij de resultaten van zijn trainingsgroepen, met als onderwerp hoe krijg je mensen structureel in beweging. Naar aanleiding hiervan kreeg hij van NOC*NSF de opdracht zijn project verder uit te diepen.
In het voorjaar van 1997 resulteerde dit in een tweetal cursussen:
Sportief Wandel trainer en UKK 2-km testleider.


Sportief Wandelen, niet zomaar een stukje wandelen, maar trainen met als doel: Conditie verbetering.

Een nieuwe sport werd geboren. In de jaren die volgden werden er ruim 1400 trainers opgeleid en was er sprake van een landelijke dekking van Sportief Wandeltrainers. 

In het voorjaar van 1997 verscheen het review artikel Walking to Health, van J.N Morris and A.E. Hardman 1997. In deze publicatie werden de positieve effecten van wandeltraining op de gezondheid en fitheid wetenschappelijk onderbouwd en werd dit artikel zeer belangrijk bij de promotie van Sportief Wandeltrainingen.

In november 1997 kwam Marco op een congres in Finland in aanraking met Nordic Walking. Het wandelen met de poles (speciaal ontwikkelde wandelstokken) zag hij als een geweldige aanvulling voor zijn beweegactiviteiten.

Er waren namelijk mensen die tijdens de Sportief Wandeltrainingen last kregen van rug, heupen en knieën. Tijdens de introductie Nordic Walking ervaarde hij dat hij een betere houding kreeg en dat arm- en rompspieren actief gebruikt werden.

Bij terugkomst in Nederland begon Maas met de introductie van deze totaal onbekende sport in Nederland. Natuurlijk kwamen de opmerkingen, zoals waar zijn de skies gebleven? Wanneer komt er sneeuw? Maar, de positieve ervaringen van de deelnemers gaven hem voldoende energie om verder te gaan met zijn doel: Nederland Nordic Walking land.

In 2003 was Nederland rijp voor de officiële introductie van Nordic Walking. Het grote publiek raakte na verschillende publicaties en introducties op beurzen enthousiast en in 1 jaar tijd was een ware INWA Nordic Walking golf over Nederland getrokken.  Marco Maas heeft samen met een internationaal team van Nordic Walking trainers voor de Internationale Nordic Walking Federation (INWA) een gedegen onderwijsprogramma opgesteld waarbij het aanleren van de juiste techniek centraal staat. Zo krijgen Nordic Walking instructeurs overal ter wereld, een uniforme opleiding, waardoor er een transparante manier van techniektraining ontstaan is.

De basis voor INWA Nordic Walking is het wandelen, waarbij de poles de normale arm- en rompbewegingen volgen en door het juiste gebruik, een optimaal spiergebruik van romp- en armspieren mogelijk maakt. Daarnaast wordt er in de techniekscholing veel aandacht besteed aan houding en  looppatroon, om de voorwaarden voor een optimale Nordic Walking techniek te kunnen realiseren.

Net als bij het Sportief Wandelen blijkt ook hier de formule van scholing tot Nordic Walking instructeurs een schot in de roos. Nederland kwam massaal met Nordic Walking in beweging.

De instructeurs in Nederland zijn lid van Stichting Nordic Walking Nederland (INWA Nederland) en blijven door middel van nieuwsbrieven en bij-en nascholingen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In totaal staan er 75 INWA instructeurs voor u klaar in Nederland om deze prachtige buitensport aan te leren. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nordicwalking.nl


Samenwerken staat hoog in het vaandel van INWA Nederland en de INWA instructeurs zijn continue actief in het uitdragen van Nordic Walking als de ideale buitensport en werken samen met instanties, verenigingen e.d. Op regionaal niveau zijn er samenwerkingen met fysiotherapeuten, diëtisten, gemeenten, ouderenbonden, patiëntenverenigingen en commerciële partners.

Wetenschappelijk onderzoek:

In de afgelopen jaren is er internationaal veel onderzoek gedaan naar de effecten van Nordic Walking. Waar de eerste onderzoeken zicht richten op de fysiologische effecten van Nordic Walking, (calorie gebruik, zuurstofopname, ervaren intensiteit, hartslag e.d.), heeft het onderzoek zich de laatste jaren meer gericht op toepassing van Nordic Walking bij specifieke ziektebeelden en of patiëntengroepen.

Zeer veel onderzoek is er gedaan naar de effecten van een interventie met Nordic Walking bij “breast cancer survivors” en mensen met Parkinson. Daarnaast zijn er tal van andere aandoeningen bestudeerd. Wilt u een overzicht hebben van deze studies dan kunt u zich richten tot het secretariaat van INWA Nederland info@snwn.nl

Nordic Walking kan altijd, overal en is uiterst effectief voor uw fitheid

18 jaar promotie Nordic Walking heeft ervoor gezorgd dat deze sport de erkenning krijgt die het verdient. Na het aanleren van de juiste techniek kan men beslissen om in groepsverband te gaan sporten of er op individuele basis op uit te trekken. Eenvoudig vanuit de voordeur, op een moment dat het u past, uiterst effectief voor het verbeteren van conditie en fitheid en vooral, lekker in de buitenlucht. Daarnaast is het de afgelopen periode, na de COVID-19 pandemie, gebleken dat buitensporten veilig is en bijdraagt aan het verbeteren van het afweersysteem.

Waarom zou u Nu starten met Nordic Walking?

 • Het is wetenschappelijkbewezen dat uw uithoudingsvermogen en fitheid verbetert
 • Bewegen in de natuur geeft rust en kan overal
 • Uw training start al bij de voordeur
 • Bij een goed aangeleerde Nordic Walking techniek gebruikt u vrijwel alle spiergroepen
 • Lichaamsbeweging is een belangrijke factor om het immuunsysteem te verbeteren
 • Naast uithoudingsvermogen, wordt uw houding verbeterd en gaat u stabieler lopen
 • Nordic Walking geeft een hoger calorieverbruik en een hogere zuurstofopname
 • Tijdens Nordic Walking wordt de belasting op heup- en kniegewricht verlaagd
 • Door de afwisseling van aanspanning en ontspanning in de spieren, vermindert de spierspanning en verminderen nek- schouderklachten

International Nordic Walking Federation (INWA)

Zoals bekend werd Nordic Walking in Finland in 1997 gelanceerd als nieuwe buitensport om op een laagdrempelige manier, uiterst effectief, de fitheid van de inactieve bevolking te stimuleren. Noodzakelijk want overgewicht, lichamelijke inactiviteit en hoge sterfte door coronair vaatlijden waren de reden om grootschalige interventie op te tuigen.

Suomen Latu, een non-profit organisatie die de buitensport in Finland promoot,  nam het voortouw in de promotie en kreeg in 1998 de National Award: “The Health promoting action of the Year”. In twee jaar tijd wisten zij door deze promotie 520.000 Finnen kennis te laten maken met Nordic Walking (populatie Finland is 5.3 miljoen).

In 2000 vond de internationale lancering van Nordic Walking plaats en werd de INWA opgericht. 

De visie van de INWA: Een ​​gezondere wereld creëren door meer mensen te inspireren om fysiek actief te zijn en zo een beter gevoel van welzijn te bereiken voor mensen van alle leeftijden en fitheid niveaus. INWA streeft ernaar de officiële erkenning te verkrijgen van internationale en nationale sportbonden, bestuursorganen en andere organisaties en zo de leidende organisatie te zijn voor Nordic Walking.

INWA’s missie: Functioneren als het wereldwijde bestuursorgaan voor Nordic Walking dat de normen, richtlijnen en regels bepaalt voor hoe Nordic Walking wordt onderwezen en beoefend, en hoe Nordic Walking over de gehele wereld wordt gepromoot.

INWA doet dit door het leveren en voortdurend verbeteren van hoogwaardige trainingsmethodes, materialen en programma’s en door promotionele ondersteuning aan de huidige en nieuwe leden, waardoor zij Nordic Walking instructeurs kunnen opleiden en Nordic Walking in eigen land kunnen promoten volgens een consistente wereldwijde standaard.

INWA Federation:

In Nederland is de Stichting Nordic Walking Nederland lid van de INWA.

Opgericht: 2003

Bestuursvorm: Stichting met donaties ter dekking van noodzakelijke kosten

Secretariaat: Betty van Veelen info@snwn.nl

Opleidingen en ontwikkeling: Marco Maas, International INWA Trainer

Activiteiten:

 • Promotie Nordic Walking in Nederland en het Vlaamse gedeelte van België
 • Opleidingen tot INWA instructeur, Activity Leader en wandelbegeleider in samenwerking met Elmakes
 • Bij- en nascholingen van INWA instructeurs en Activity Leaders
 • Beheer van de website www.nordicwalking.nl en andere social media
 • Nieuwsbrieven
 • Internationale samenwerkingen binnen INWA 

Onze instructeurs:

 • Vooropleidingen vereist voor de veiligheid van onze wandelaars
 • Regelmatige bijscholingen op diverse gezondheidsgebieden
 • Vraagbaak bij de aanschaf van poles, wandelschoenen en kleding
 • Organiseren introductie lessen Nordic Walking
 • Bieden vervolgtrainingen, lange begeleide wandelingen en activiteiten

Onze speerpunten:

 • Goede techniektrainingen, techniek moet inslijpen en is niet in 2 lessen te leren, wij geven lessen van 6-8 weken
 • Vervolgtrainingen en Testen van fitheid
 • Specialismes: Parkinson, COPD, en chronische aandoeningen
 • Secretariaat goed bereikbaar voor vragen en ondersteuning
 • Streven naar uitbreiding van instructeurs in ons netwerk
 • Actuele website en social media

Waarom wij willen samenwerken:

In navolging van INWA Federation wil ook INWA Nederland zich profileren als de enige opleider van Nordic Walking in Nederland met een wetenschappelijk en fysiek verantwoorde techniek die op een juiste manier wordt aangeleerd aan onze cliënten.

De techniek die onze instructeurs aanleren, zal altijd op maat zijn en naar de fysieke mogelijkheden van de client. Ook de vervolgtrainingen volgen deze doelstelling.

Door zoveel mogelijk samenwerkende partners willen wij niet alleen cliënten ondersteunen en weer in beweging brengen, maar ook middels hun ervaringen anderen ertoe verleiden deze fantastische wandelvorm te proberen.

Nordic Walking is door vele artsen, fysio- en manueel therapeuten, en andere specialisten al erkend als een veilige en prachtige beweegvorm om het lichaam te ondersteunen in het behouden, of verbeteren van mobiliteit, stabiliteit, en fitheid. Daarnaast zijn er ruim 170 wetenschappelijke studies verricht waarbij de effecten van Nordic Walking beschreven zijn

Wilt u met ons samenwerken, of ons Nordic Walking platform ondersteunen?

Neem contact op met Betty van Veelen of Marco Maas, mail: info@snwn.nl