INWA Nordic Walking Vooropleiding

Informatie betreffende de vooropleiding tot instructeur Nordic Walking

Volgens de richtlijnen van de International Nordic Walking Federation, (INWA).

In Nederland is Elmakes de officiële vertegenwoordiger van de INWA en voert sinds augustus 2004 de educatie uit in samenwerking van de Stichting Nordic Walking Nederland, (SNWN).

De Stichting Nordic Walking Nederland baseert haar samenwerking met de INWA op het feit dat de INWA de eerste officiële internationale organisatie is die Nordic Walking diepgaand ontwikkeld heeft. Uitgangspunt hierbij is dat INWA Nordic Walking ziet als een verlengstuk van gewoon wandelen en middels een uitgekiend, door internationaal ervaren docenten, ontwikkeld onderwijsprogramma “Every Step Counts”, op verantwoorde wijze deze nieuwe sport wereldwijd uitdraagt.
De INWA is opgericht in 2000 in Finland, het moederland van Nordic Walking.

Vooropleiding?

Om toegelaten te worden voor de vooropleiding heeft de INWA geen toelatingseisen opgesteld. Wel dient de kandidaat te beschikken over een geldig reanimatie diploma en dient de techniek van het Nordic Walking door een INWA instructeur te zijn aangeleerd.
Indien dit nog niet het geval is, kunt u in overleg met Elmakes een kennismakingscursus van 6 lessen volgen.

Inhoud en opbouw cursus

INWA heeft deze cursus, welke bestaat uit meerdere modules, zorgvuldig samengesteld zodat u een speciaal voor Nordic Walking gericht opleidingsprogramma gaat volgen.
De cursus kan op elk willekeurig moment gestart worden.  Op een extra verdiepingsdag zal er aandacht zijn  voor praktijk en theorie.

Thuisstudie:

U ontvangt een reader waarin de volgende zaken aan de orde komen:

 • Leiderschap/ didactiek
 • Inspanningsfysiologie
 • Anatomie
 • Hartslagmeting en gebruik van hartslag
 • Aërobe en anaërobe trainingsprincipes
 • Testen en meten van uithoudingsvermogen
 • Inspanningsfysiologie
 • Trainingsleer
 • Warming up en cooling down
 • Om uw kennis na het bestuderen van een module te toetsen, verstrekken wij werkbladen. Deze kunt u naar Elmakes sturen, waarna u deze gecorrigeerd terug zult ontvangen.
 • Tijdens de hoorcolleges wordt er een verdere verdieping gegeven van de theorie inzake inspanningsfysiologie, anatomie, pathologie en trainingsleer.
 • Ook zal er volop ruimte worden geboden om onderwerpen als leiderschap, didactiek e.d. verder te ontwikkelen.

 

Eindtermen:

Om met goed gevolg uw vooropleiding af te ronden dient u na het volgen van de cursus positieve toetsen van bekwaamheid te hebben afgelegd in de navolgende zaken:

 • Voldoende kennis op het gebied van anatomie toegespitst op Nordic Walking
 • Voldoende kennis op het gebied van (inspannings) fysiologie
 • Het voldoende kunnen integreren van bovenstaande zaken
 • Voldoende beoordeling van leidinggeven aan een groep
 • Deze 4 onderdelen worden getoetst in de cursus, middels open vragen en een praktijktoets.

Als aan alle bovenstaande zaken voldaan is, krijgt de cursist een certificaat en kan hij/zij doorstromen naar de instructeurcursus van 3 dagen.
Voor cursusbeschrijving verwijzen wij u naar de informatie omtrent de Instructeurcursus.

 

Kosten en locatie :
De kosten voor deze cursus bedragen € 350,– inclusief 21% BTW. In de cursusprijs is verder inbegrepen, readers, lunches, koffie en thee in de pauzes.