Wandelbegeleider

Cursus wandelbegeleider (niveau 1)

Datum:  19 september
Locatie:  Nijmegen

Indien u belangstelling heeft, stuur dan een mail naar info@elmakes.nl

Omschrijving functie wandelbegeleider:

De wandelbegeleider is in staat om verantwoord op pad te gaan met een groep wandelaars  die geen verhoogd gezondheidsrisico hebben. Hij/zij is in staat om een calamiteitenplan te maken en uit te voeren. Hiervoor is het hebben van een geldig reanimatie diploma zeer gewenst. Daarnaast moet hij/zij in staat zijn een draaiboek te maken voor het organiseren van een wandeltocht en of een wandelevenement. Zijn toegevoegde waarde is veiligheid, kennis van omgeving, natuur en groepsgevoel kweken. De cursus Wandelbegeleider duurt een dag, waarbij de deelnemers vooraf een huiswerkopdracht maakt.

Werkvormen:
De deelnemers krijgen een huiswerkopdracht thuisgestuurd, welke zij minimaal 14 dagen voor de cursusdatum terugsturen naar Elmakes. Deze huiswerkopdracht is bedoeld om de eigen kennis vooraf te toetsen. Op de cursus zal deze huiswerkopdracht besproken worden. De cursist krijgt op de cursus informatie aangeboden over leiderschap, het opstellen van een calamiteitenplan, het begeleiden van wandelgroepen, Eerste Hulp bij Sport ongevallen en materialen.

Beoordeling vindt plaats op basis van ingeleverde huiswerkopdracht, positieve attitude tijdens de cursus en een actieve deelname aan de cursusopdrachten. Bij een voldoende waardering ontvangt de wandelbegeleider een certificaat.

Eindtermen wandelbegeleider:

 • Heeft kennis gekregen in de effecten op gezondheid van wandelen
 • Kent de risico’s van wandelen en is in staat om een calamiteitenplan op te stellen
 • Heeft een reanimatie diploma
 • Kent de elementaire begrippen van EHBO
 • Is in staat om de meest elementaire eerste hulp toe te passen
 • Is in staat om een wandeltocht te begeleiden
 • Is in staat om een draaiboek te maken voor publiciteit rondom wandeltochten
 • Heeft begrip van leiderschap en kan dit toepassen
 • Kan de begrippen entertainer, stimulator, motivator, begeleider, gids en vraagbaak invullen
 • Heeft kennis genomen van eigenschappen van een goede uitrusting, wandelschoenen, kleding, handschoenen en hoofdbedekking
 • Heeft bewezen een blauwdruk te maken voor plan van aanpak in eigen omgeving.

Einddoel:

De wandelbegeleider is in staat om met een groep wandelaars op pad te gaan. Hij is in staat om een calamiteitenplan te maken en uit te voeren. Hiervoor is het hebben van een geldig reanimatie diploma verplicht.. Zijn toegevoegde waarde is veiligheid, kennis van omgeving, natuur en groepsgevoel kweken.

Wanneer een wandelbegeleider enthousiast geworden is en beschikt over gebleken ervaring, kan hij besluiten om te specialiseren. Deze cursus is een ideale opstap voor de cursus Activity Leader. Wandelbegeleiders werken vaak samen met INWA instructeurs en naast het begeleiden van wandeltochten ondersteunen zij de INWA instructeur bij de promotie voor Nordic Walking.

Cursusinformatie:

Certificaat: Bewijs van deelname, indien aan de cursusvoorwaarden voldaan is
Kosten: € 125,– pp, incl.btw

Voor meer informatie en inlichtingen kunt u zich wenden tot Elmakes, tel. 023-5391714 of info@elmakes.nl